Vipindi
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg

+45 40295813
brian@vipindi.dk
https://vipindi.dk
Vi hjælper virksomheder og organisationer med udarbejdelse af politikker, processer og implementering, og virker som ekstern DPO (Databeskyttelsesrådgiver).

Du er ved at oprette en konto på Lexoforms med Vipindi som rådgiver.

Indtast dit CVR-nummer


Oprettelse af adgang til Lexoforms

Formål
Ved oprettelse af adgang til Lexoforms indsamler og behandler vi personoplysninger for at kunne levere vores produkter og tjenester samt sende dig nyheder og informationer, som du til enhver tid kan afmelde dig. Læs mere under Tilmelding til nyhedsbrev.

Som betalende kunde hos Lexoforms behandler vi desuden personoplysninger for at kunne modtage betaling for vores produkt, fakturere iht. bogføringslovens regler samt fremsende faktura via e-mail eller andre faktureringstjenester.

Grundlag for behandling
Vi behandler de indsamlede personoplysninger iht. opfyldelse af en kontrakt/aftale baseret på din accept af vores handels- og abonnementsbetingelser, uanset om det drejer sig om prøveperiode eller køb af vores produkt jf. Databeskyttelsesforordningen §6 stk. 1 litra b (kontrakt).

Kategorier af personoplysninger
De indsamlede informationer omfatter generelle personoplysninger som CVR-nummer, virksomhedsnavn, virksomhedsadresse, firma e-mail, tilknytning til brancheforening og samarbejdspartnere samt brugerinformationer, herunder navn, titel, mobil, e-mail samt dine eventuelle kommentarer.

Modtagere af personoplysninger
Ved oprettelse af adgang til Lexoforms uden en tilknyttet samarbejdspartner (rådgiver) videregiver vi ikke personoplysninger til tredjepart.

Ved oprettelse af adgang til Lexoforms med en tilknyttet samarbejdspartner (rådgiver) videregiver vi oplysninger til tredjepart i form af den valgte rådgiver, så vedkommende kan levere den aftalte ydelse.

I begge tilfælde overlader vi personoplysninger til udvalgte databehandlere, som både kan befinde sig indenfor og udenfor EU/EØS, herunder fx USA. Ved brug af databehandlere, der befinder sig udenfor EU/EØS, anvendes disse altid under et gyldigt overførselsgrundlag såsom EU-US Data Privacy Framework (DPF) og/eller Standard Contractual Clause (SCC) og med etablering af eventuelle relevante supplerende foranstaltninger som fx SSL kryptering eller multi-faktor-login.

Opbevaring af personoplysninger
Indtastede personoplysninger slettes eller anonymiseres iht. vores handels- og abonnementsbetingelser. I prøveperioden er de første 14 dage gratis og uden binding, men betales der ikke efterfølgende, lukkes systemet ned, og de registrerede personoplysninger slettes 30 dage efter prøveperiodens udløb.

Øvrige oplysninger afgivet ifm. oprettelse af adgang til Lexoforms slettes eller anonymiseres senest 12 måneder efter tilbagetrækning af samtykke eller seneste kontakt, medmindre samtykke eller kontakt medfører et samarbejde, kundeforhold eller andet forhold af tilsvarende karakter. I så fald kan du læse mere om vores opbevaring af personoplysninger i vores databehandleraftale afsnit C.4, samt bilag D.

Automatiske afgørelser og profilering De indsamlede personoplysninger bruges hverken til profilering eller til at træffe automatiske afgørelser.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst anmode om at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig samt at få disse personoplysninger berigtiget eller opdateret.
  • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan i visse tilfælde bede om at få dine personoplysninger slettet. Denne ret er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slette pga. anden lovgivning eller hvis aftale og formål giver os ret til at opbevare personoplysningerne. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
  • Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du i visse tilfælde har ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.
  • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt dine personoplysninger, i et maskinlæsbart format, som du selv har afgivet til os.
  • Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.
  • Du har ret til, til enhver tid, at trække dit samtykke tilbage, hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Retten til at klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds.
Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, er du til enhver tid berettiget til at klage direkte til…

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Telefon 3319 3200
E-mail dt@datatilsynet.dk

Se evt. mere på www.datatilsynet.dk
lexoforms.com | Lexoforms® A/S | ©Copyright 2017-2024 - Alle rettigheder forbeholdes